2020-04-06

Bauers EtaK2.0

Efter 19 års pålitlig drift så valde ett vattenreningsverk i Tyskland att uppgradera växelmotorerna till sina stora sedimenteringsbassänger.

Den ursprungliga planen var att ersätta de existerande motorerna med standard IE3 asynkronmotorer. Men efter granskning och revision så rekommenderade istället Bauers ingenjörer att ersätta med högeffektiva permanent magnet synkronmotorer (PMSM).

 

Läs hela artikeln HÄR.

 

Våra produkter

Rak kuggväxelmotor BG

Tappväxelmotor BF

Vinkelväxelmotor BK

Snäckväxelmotor BS

IE4 & IE5 klassade växelmotorer

HiflexDRIVE

Dränkbara IP68 klassade växelmotorer

AsepticDrive & CleanDrive

Explosionsklassade växelmotorer

EtaK2.0 Integrerad Frekvensomformardrift

Monorail växelmotorer BM

Bauer C-Adapter