ALLA PRODUKTER

Vi har bland annat raka kuggväxelmotorer, snäck- tapp- och vinkelväxelmotorer. Växlar för IEC-flänsmotorer och aseptiska och rostfria lösningar för läkemedel och livsmedelsindustrin.

Våra produkter

Rak kuggväxelmotor BG

Tappväxelmotor BF

Vinkelväxelmotor BK

Snäckväxelmotor BS

IE4 & IE5 klassade växelmotorer

HiflexDRIVE

Dränkbara IP68 klassade växelmotorer

AsepticDrive & CleanDrive

Explosionsklassade växelmotorer

EtaK2.0 Integrerad Frekvensomformardrift

Monorail växelmotorer BM

Bauer C-Adapter